Import från Indien
MTC Indien Start Om Indien Affärer med Indien Om affärer med Indien Kontakt Bild Refferenser
© IMTC 2016

Import

Indien är en oändlig källa för import. Traditionellt handlar det om kläder, tyger, presentföremål, osv. Men bilar, reservdelar, mjukvara, olika industriprodukter,  matprodukter, osv är nya områden där Indien är stort. Indien starka sida är kunniga personer. Dess svaga att det finns många mindre aktörer ”som vill men inte kan” och som därför resulterar i att man får fel saker och för sent - men med vår hjälp undviker ni detta. Indien är starkare än Kina på produkter tillverkade enligt din egen design om upplagorna inte är för stora. Vi kan hjälpa dig på många olika vis. Från att vi sätter upp ditt inköpskontor, via kvalitetskontroll till att vi fixar dina inköp. Kontakta oss  och berätta vad du vill göra så berättar vi mera. Läs artikel om Indisk kultur och om import från Indien. Eftersom vi arbetat MÅNGA år med Indien, kan landet innan och utan, och haft en gen fabrik i landet under 5 års tid så är det svårt att hitta någon som kan hjälpa dig bättre med Indienaffärerna inklusive importen. Berätta vad du vill så berättar vi för dig vad vi kan göra för dig.
Import från Indien
MTC Indien
© IMTC 2016

Import

Indien är en oändlig källa för import. Traditionellt handlar det om kläder, tyger, presentföremål, osv. Men bilar, reservdelar, mjukvara, olika industriprodukter,  matprodukter, osv är nya områden där Indien är stort. Indien starka sida är kunniga personer. Dess svaga att det finns många mindre aktörer ”som vill men inte kan” och som därför resulterar i att man får fel saker och för sent - men med vår hjälp undviker ni detta. Indien är starkare än Kina på produkter tillverkade enligt din egen design om upplagorna inte är för stora. Vi kan hjälpa dig på många olika vis. Från att vi sätter upp ditt inköpskontor, via kvalitetskontroll till att vi fixar dina inköp. Kontakta oss  och berätta vad du vill göra så berättar vi mera. Läs artikel om Indisk kultur och om import från Indien. Eftersom vi arbetat MÅNGA år med Indien, kan landet innan och utan, och haft en gen fabrik i landet under 5 års tid så är det svårt att hitta någon som kan hjälpa dig bättre med Indienaffärerna inklusive importen. Berätta vad du vill så berättar vi för dig vad vi kan göra för dig.
Surf-Meny