Affärskultur i Indien
MTC Indien Start Om Indien Affärer med Indien Om affärer med Indien Kontakt Bild Refferenser

Affärskultur

Att göra affärer med Indien är rätt. För med en enorm befolkning, snabb utveckling osv så erbjuder Indien oanade möjligheter. Men det är INTE lätt att göra affärer med och i Indien. Många tror, helt felaktigt, att det fungerar som att göra affärer med typ England pga att landet tidigare var en engelsk koloni. Men sanningen är att Indien är svårare än Kina. Inte språkmässigt för betydligt fler är bra på engelska i Indien, men kulturellt. Ingen större affärskultur är mer annorlunda än den indiska. Några exempel (av många fler) på utmaningar. •Indier har ofta ett annat sätt att se på tid •Många indier saknar det vi skulle kalla ”sund förnuft” – och med det menar vi att vi ofta tycker att vissa saker är ”självklara” medan i det indiska sammanhanget många personer inte agerar utifrån sådana självklarheter. Exempel: Man agerar efter vad du sagt – och det du inte sagt existerar inte. Produkterna du beställde behöver tvättas innan de skickas men eftersom du inte gett den instruktionen så tvättas de inte, osv. •Indien säger sällan NEJ. Jo, att de inte vill äta något kan de säga nej till. Men om du förhandlar om en affär och de säger exempelvis att de skall tänka på saken så kan det vara ett dolt nej. •För att överleva i Indien måste man framhålla sig själv. Speciellt i vissa delar av Indien finns det därför många man kan beskriva som duktiga ”sagoberättare” – inklusive vad de säger att de klarar av affärsmässigt. Vet inte hur många gånger vi varit i kontakt med svenska företagare som säger sig ha blivit lurade av indiska affärsmän – där just kunskapen om hur detta fungerar är orsaken – man har helt enkelt blivit imponerade av fel person. Vi har blivit kontaktade av många som beställt varor men fått fel, eller mögliga eller inga varor alls. De förstod inte att de behövde hjälp av folk som oss för att lyckas. Det tog oss 15 år att inse att indierna är uppdelade i olika ”grupperingar”. Och tar man hjälp av en indier skall han eller hon tillhöra samma grupp annars är det oftast kört. Man tar så att säga inte en AIK:are som försäljare till Djurgårdens IF – på samma vis i Indien. Dessa grupperingar är inte enkla att se i början eftersom affärsmässiga grupperingar kan vara gränsöverskridande vad avser andra typer av grupperingar som exempelvis baserade på religion, politik, … •Många väljer fel person att göra affärer med Indien med. Vem skulle ta hjälp av en anställd på svenska posten för att göra affärer i USA bara för att han är amerikan? Inte många, men när indierna dyker upp och berättar sina ”sagor” då verkar svenska affärsmän vara beredda att ta  vem som helst.  Denna lista kan göras MYCKET längre. Men vi har tagit reda på att det tar  en nordbo ungefär 2 år (heltid) i Indien med att göra affärer innan man får  den där AHA-upplevelsen som gör att man kastar bort sitt svenska tänk och  börjar anpassa sig till landets kultur. Sedan tar det en livstid att lära sig  ordentligt – inte ens indierna klarar alltid av detta  Slipp huvudvärken - anlita oss.
© IMTC 2016
Affärskultur i Indien
MTC Indien

Affärskultur

Att göra affärer med Indien är rätt. För med en enorm befolkning, snabb utveckling osv så erbjuder Indien oanade möjligheter. Men det är INTE lätt att göra affärer med och i Indien. Många tror, helt felaktigt, att det fungerar som att göra affärer med typ England pga att landet tidigare var en engelsk koloni. Men sanningen är att Indien är svårare än Kina. Inte språkmässigt för betydligt fler är bra på engelska i Indien, men kulturellt. Ingen större affärskultur är mer annorlunda än den indiska. Några exempel (av många fler) på utmaningar. •Indier har ofta ett annat sätt att se på tid •Många indier saknar det vi skulle kalla ”sund förnuft” – och med det menar vi att vi ofta tycker att vissa saker är ”självklara” medan i det indiska sammanhanget många personer inte agerar utifrån sådana självklarheter. Exempel: Man agerar efter vad du sagt – och det du inte sagt existerar inte. Produkterna du beställde behöver tvättas innan de skickas men eftersom du inte gett den instruktionen så tvättas de inte, osv. •Indien säger sällan NEJ. Jo, att de inte vill äta något kan de säga nej till. Men om du förhandlar om en affär och de säger exempelvis att de skall tänka på saken så kan det vara ett dolt nej. •För att överleva i Indien måste man framhålla sig själv. Speciellt i vissa delar av Indien finns det därför många man kan beskriva som duktiga ”sagoberättare” – inklusive vad de säger att de klarar av affärsmässigt. Vet inte hur många gånger vi varit i kontakt med svenska företagare som säger sig ha blivit lurade av indiska affärsmän – där just kunskapen om hur detta fungerar är orsaken – man har helt enkelt blivit imponerade av fel person. Vi har blivit kontaktade av många som beställt varor men fått fel, eller mögliga eller inga varor alls. De förstod inte att de behövde hjälp av folk som oss för att lyckas. Det tog oss 15 år att inse att indierna är uppdelade i olika ”grupperingar”. Och tar man hjälp av en indier skall han eller hon tillhöra samma grupp annars är det oftast kört. Man tar så att säga inte en AIK:are som försäljare till Djurgårdens IF – på samma vis i Indien. Dessa grupperingar är inte enkla att se i början eftersom affärsmässiga grupperingar kan vara gränsöverskridande vad avser andra typer av grupperingar som exempelvis baserade på religion, politik, … •Många väljer fel person att göra affärer med Indien med. Vem skulle ta hjälp av en anställd på svenska posten för att göra affärer i USA bara för att han är amerikan? Inte många, men när indierna dyker upp och berättar sina ”sagor” då verkar svenska affärsmän vara beredda att ta  vem som helst.  Denna lista kan göras MYCKET längre. Men vi har tagit reda på att det tar  en nordbo ungefär 2 år (heltid) i Indien med att göra affärer innan man får  den där AHA-upplevelsen som gör att man kastar bort sitt svenska tänk och  börjar anpassa sig till landets kultur. Sedan tar det en livstid att lära sig  ordentligt – inte ens indierna klarar alltid av detta  Slipp huvudvärken - anlita oss.
© IMTC 2016
Surf-Meny